Květináč? Květináč!

Základní mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat od 1.2. do 30.3. 2016
 2. Projekty lze do soutěže přihlašovat od 1.2. do 25.3. 2016.
 3. Registrace do soutěže je možná pouze přes webové stránky www.holkypozor.cz, kde soutěžící vyplní registrační formulář a poté zašle soutěžní projekt na adresu Rektorát ČVUT, odbor PR marketingu, Zikova 4, 166 36  Praha 6.
 4. V pátek 1.4. 2016 proběhne zasedání poroty, která rozhodne o vítězném návrhu. V porotě bude Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D. - Fakulta architektury, Ing. Arch. Monika Pacíková - Designer Junior ve společnosti Lego, Bc. Tereza Kadidlová - studentka architektury, Ing. Ilona Prausová - Rektorát ČVUT.
 5. O pořadí budou účastnice soutěže informovány e-mailem a prostřednictvím webu nejpozději 4.4. 2016. Porota bude hodnotit zejména: nápad, kreativitu, schopnost skloubit estetickou stránku tvorby s funkčními, konstrukčními (technologickými) vlastnostmi výrobku, úroveň prezentace.
 6. Předání cen se uskuteční v týdnu od 4.4. 2016 poštou nebo osobně v prostorách ČVUT v Praze.
 7. Autorka nejlepšího projektu obdrží věcnou cenu věnovanou partnerem soutěže společností LEGO Production s.r.o., autorky návrhů, které se umístí na druhém a třetím místě obdrží věcné ceny od ČVUT v Praze

Odevzdání

 1. Své návrhy můžete odevzdávat zde na stránkách www.holkypozor.cz, ale nezapomeňte je doručit i vytištěné na uvedenou adresu, pokud budou zpracovány elektronicky.
 2. Formát odevzdání je A3 (tj. 297x420 mm):
  • pdf, jako jako přílohu přihlašovacího formuláře na webových stránkách
  • ve fyzické podobě na adresu: Rektorát ČVUT, odbor PR marketingu, Zikova 4, 166 36  Praha 6
  • osobním doručením
 3. Forma odevzdání:
  • formát A3 (případně s modelem, fotografií nebo vizualizací produktu)
  • celkový výkres produktu - půdorys (pohled shora), nárys (pohled zepředu) a bokorys (pohled z boku)
  • perspektivní zobrazení / skica, nebo foto návrhu / modelu, vizualizace
  • anotace (popis) návrhu s vysvětlením tvarového a materiálového řešení
  • případné detaily, či další perspektivní pohledy dokreslující návrh, materiálové a tvarové řešení (zamyšlení se nad používáním)
Úvod soutěže Soutěžní přihláška
Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.