Klára Ferdová: Tajná stáž v NATO

Klára je absolventkou Fakulty architektury ČVUT. V posledním ročníku školy žádala o stáž v NATO a byla úspěšná! Aliance každý rok vybírá 40 stážistů ze studentů, kteří končí university v členských zemích. Co v jejím životě znamenlo úspěšně projít náročným výběrovým řízením a co předcházelo přestěhování se do Bruselu?
Jak ses dozvěděla o stážích v NATO a proč tě to lákalo? Na univerzitách všech členských zemí probíhá veliká propagace. Kampaň byla fakt k nepřehlédnutí. Šla jsem na prezentaci zástupkyně NATO a hned na místě jsem se ptala po možnostech stáže ve svém oboru, v architektuře. A tak jsem se dozvěděla o projektu výstavby nové budovy pro NATO, to se mi natolik líbilo, že jsem neváhala podat přihlášku. Jak probíhá výběrové řízení do NATO? Je nutné vyplnit žádost a tu spolu s životopisem a motivačním dopisem zaslat do Bruselu. Za dva měsíce jsem se dozvěděla, že jsem z 2500 lidí postoupila do užšího výběru a za další dva měsíce, že jsem se dostala do vybraných 40 kandidátů. Pro napsání motivačního dopisu jsem si z tiskových zpráv nastudovala terminologii používanou v NATO. Využila jsem k tomu i supr zkušenosti z mého působení na pozici prezidentky Mezinárodního studentského klubu ISC na ČVUT, kde jsem mimo jiné vypracovávala žádosti o granty nebo připravovala kandidatury do mezinárodních soutěží. Bylo třeba splnit nějaké specifické podmínky? Ano, musela jsem projít bezpečnostní prověrkou. Zjednodušeně se jedná o prověření, jestli jsem důvěryhodná osoba natolik, abych mohla přijít do styku s tajnými informacemi NATO. O čem byla tvoje stáž v NATO? Během šesti měcísů jsem se zapojila do prací v oddělení konstrukcí na velitelství NATO. Získávala jsem zkušenosti z oblasti architektury pro diplomacii v bezpečnostně citlivém prostředí, to byla na začátku kariéry fakt skvělá příležitost. Jak bys shrnula svou stáž v NATO týmu? Stáž v mezinárodním civilním štábu na bruselském velitelství NATO pro mě byla hodně obohacující zkušenost. Během svého působení jsem měla na starosti několik drobných stavebních projektů v rámci velitelství, aktivně se účastnila týmových porad, stínovala své nadřízené při jednáních. Krom toho nám NATO připravilo i doprovodný program, při kterém jsme navštívili operační velitelství NATO v Mons, podívali se do některých evropských institucí a hlavně jsme si rozšiřovali povědomí o činnostech a funkci Severoatlantické aliance pomocí krátkých prezentací a řízených diskuzí s představiteli jejich nejrůznějších složek. Anglicko-francouzské přátelské prostředí Na období stáže ráda vzpomínám, hlavně na to, jak samozřejmě mě náš mezinárodní tým přijal mezi sebe a jak se mi všichni snažili pomáhat nejen v práci. Krom angličtiny jsem si zlepšila i francouzštinu, která je druhým oficiálním jazykem NATO. Co děláš v současnosti? Po skončení období stáže mi nabídli místo konzultantky ve stejném oddělení. V Headquarters Support tak pracuju i dneska a jako architektka a projektová manažerka mám možnost se podílet na zajímavých stavebních projektech.
Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.