Baví tě matika a současně biologie? Studuj BIOmedicínu namísto medicíny

Biomedicína na ČVUT je hodně zajímavý obor, je to mix techniky a medicíny. Po absolvování tohoto programu se z tebe stane inženýrka, která je jednou z nejdůležitějších v týmu na operačním sále v nemocnici.

Po biomedicíně na ČVUT budeš rozumět jak matice, fyzice, elektrotechnice, biosignálům, biosenzorům a zdravotnickým přístrojům, tak na druhé straně i anatomii, fyziologii člověka, patologii a preventivní medicíně, atd. Nebudeš lékařkou, ale inženýrkou v oboru Biomedicínská technika.

Medicínští technici prajucí nejčastěj v nemocnici. Během několika posledních let stali na specializovaných pracovištích nepostradatelnými členy pracovních týmů. Zajišťují například: ambulantní vyšetřování poruch srdečního rytmu díky různým druhům záznamníků EKG, kdy hodnotí získané EKG záznamy. Podílejí se na vyšetřování pacientů s náhlou nebo krátkodobou poruchou vědomí nebo nemocných po oběhové zástavě. Pomáhají i při vyšetřování ambulantních pacientů s implantovanými přístroji a zajišťují i kontroly přístrojů na dálku, takzvaný telemonitoring.

"Asistuji při různých katetrizačních zákrocích a implantacích kardiostimulátorů či defibrilátorů, pomáhám také kontrolovat v ambulancích chod těchto voperovaných přístrojů," popsala Marie Bláhová, jedna z medicínských techniků v IKEM. Na pražském ČVUT vystudovala biomedicínskou kybernetiku. "Na klinice kardiologie byl tento program zahájen v roce 2002," říká přednosta kliniky Josef Kautzner s tím, že v současné době tam pracuje v tomto oboru deset medicínských techniků. Jejich vzdělávání i doškolování podporuje i Nadační fond Moderní léčba arytmií. Podílí se také na zavádění nových technologií na Klinice kardiologie IKEM.

"I díky této podpoře se oddělení arytmologie naší kliniky řadí k předním centrům v Evropě a je vybíráno do řady mezinárodních klinických studií," dodává předseda správní rady fondu Jan Bytešník. Kardiologická klinika tak funguje už třetím rokem jako evropské školicí centrum pro stipendisty a výukové centrum v oblasti roboticky navigovaných zákroků pro odborníky z Evropské unie.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.