TEREZA na ČVUT podporuje zrakově postižené studenty

TEREZA, centrum zrakově postižených na Fakultě jaderky na ČVUT, pořádá ve středu 20.října od 10h do 17h den oteřených dveří. Zajímáš se o život ostatních? Přijď se podívat kde a jak studují lidé s postižením zraku do TEREZY na adresu: Trojanova 13, Praha 2.

Na dni otevřených dveří seš vítaná i jako laik, lidé z centra ti rádi představí práci na počítači s hlasovým i hmatovým výstupem, nástroje pro zvětšování běžných i elektronických předloh, převod a tisk textů do Braillova písma a další tradiční i moderní studijní pomůcky a postupy. Vše návštěvníkům nejen vysvětlíme a ukážeme, ale také necháme vyzkoušet na vlastní kůži,“ uvedl vedoucí pracovního týmu Mgr. Radek Seifert.

Hlavním cílem Terezy je poskytnout technicky vybavené zázemí na tak dobrý úrovni, že zrakově postižení můžou studovat samostatně a ještě se učí pracovat se speciálně upravenou technikou. Tereza neslouží jen zrakově postiženým studentům ČVUT, ale všem protože nabízí spoustu specificky zaměřených projektů, co využívají nejmodernějších výpočetní techniku. „Ve vztahu ke studentům se snažíme o liberální přístup. I proto jsme si vybudovali pověst střediska, které vede studenty k samostatnosti a vlastnímu způsobu objevování výhod speciální výpočetní techniky,“ popisuje zakladatel a vedoucí centra Tereza doc. RNDr. Jan Mareš, CSc., z katedry matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT.

K technickému vybavení studovny patří takzvané asistivní technologie, jako jsou přístupné počítače (uzpůsobené pro práci nevidomých), screen-reader (typ programu, který umí nastavit hlasový a hmatový výstup), braillský řádek (zařízení, na kterém se jednotlivé znaky z monitoru zobrazují v reliéfní podobě Braillova bodového písma), televizní lupa, tiskárna Braillova písma, infrapícka pro výrobu „rychlých" reliéfních výstupů a řada dalších zařízení a pomůcek.

Více o TEREZE najdeš na http://www.tereza.fjfi.cvut.cz/

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.