Mikuláš? Nee, v lednu chodí nadělovat děkan Fakulty dopravní ČVUT

Ve středu, dne 26. ledna 2011 proběhnou finálové prezentace a slavnostní vyhlášení třetího ročníku soutěže pro středoškoláky Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Účastní se jednotlivci i týmy, ti nejlepší představí svoje projekty zpracované na různá dopravní témata. Následuje vyhlášení výsledků a předání cen děkanem Fakulty dopravní ČVUT prof. Dr. Ing. Miroslavem Svítkem.

„V průběhu tohoto ročníku zaznamenala naše fakulta velký zájem o soutěž ze strany středoškolských studentů. Finální prezentace projektů se zúčastní šestnáct studentů, devět individuálních a tři týmové práce, jeden je dokonce ze Slovenska,“ říká Ing. Zdeněk Říha, Ph.D., vedoucí Ústavu ekonomiky a managementu dopravy a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT a člen poroty soutěže.

Soutěžní projekty zpracovávaly témata z oblasti dopravních prostředků a jejich designem, zvýšení bezpečnosti nebo ekonomikou v dopravě. Studenti hledali řešení pro aktuální problémy, jako jsou například alternativní pohony v silniční dopravě, bezbariérová hromadná doprava, výroby biopaliva a zvyšování bezpečnosti v letecké i železniční dopravě.

Odborná porota dá hlavy dohromady a při finálovém klání padne výsledné rozhodnutí o umístění jednotlivých účastníků. Ocenění není jen tak ledajaké:)! Kromě věcných darů získávají vítězové taky nabídku, aby studovali na Fakultě dopravní ČVUT bez přijímaček. Že je o tohle privilegium zájem potvrzují předešlé ročníky. První, co proběhl v lednu 2009, vyhrál student Lukáš Tittl z Gymnázia Opatov v Praze s projektem modelu lanové dráhy. V současnosti je už zkušeným druhákem. V loni zvítězil Matěj Bartoš z Gymnázia Jaroslava Heyrovského, ten se ve své práci zaměřil na akustická hlášení pro cestující železniční dopravy. A na ČVUT nastoupil v září 2010 :).

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.