Den vědy – Po budoucnosti mladých vědců nepátráme ve hvězdách

Dne 26. listopadu 2010 se na půdě Vysoké školy ekonomické v Praze uskutečnil už čtvrtý ročník DNE VĚDY. Tento den je plný přednášek, kdy se jak studenti, tak široká veřejnost dozví například, co všechno jde vyčíst z genetické informace člověka, jaké využití má projekt Galileo v dopravní telematice nebo jak je to vlastně s předvolebními analýzami. Všechny tyto zázraky jsou ještě doplněné bohatým doprovodným programem.

Pět pražských vysokých škol během Dne vědy představuje nejnovější informace ze světa vědy a snaží se je přiblížit a zatraktivnit i laikům. Čtvrtý ročník této akce tradičně organizuje pražská pětka ve složení: Česká zemědělská univerzita v Praze, České vysoké učení technické, Univerzita Karlova, Vysoká škola ekonomická v Praze a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze. Máš tak možnost udělat si obrázek o novinkách z oblasti vědy a výzkumu a jejich praktickému využití.

Na stánku ČVUT v Praze byl letos k vidění už legendární model formule CTU CarTech, kterou vyvíjejí studenti ČVUT. V loňském roce s ní soutěžili např. na okruhu v německém Hockenheimu. Dále pak řada experimentů, ze kterých jde člověku hlava kolem: například činnosti rotačního válce s glycerinem – rotace rozptýlí barvivo do neviditelna a pak zase zpět, zařízení Eyetracker z Fakulty dopravní ČVUT ke sledování pohledů pro zkoumání řidičů ve standardních a mezních situacích nebo sledovat virtuální realitu ve 3D brýlích ve virtuálním automobilovém kokpitu. A už jsi měla možnost sáhnout si na zamrzlý blesk? :)

V rámci Dne vědy se koná i tisková konference rektorů pořádajících vysokých škol. Ta se uskutečnila ve středu 24. listopadu a jejím hlavním tématem byly změny ve vysokém školství a perspektivy mladých vědců.

Vysoké školy se musí v budoucnu připravit nejen na řadu legislativních a organizačních změn, ale budou muset řešit i výrazný pokles zájemců. „Vysoké školy musí na všechny tyto vnější okolnosti reagovat jak výraznější diferenciací mezi různými stupni studia – zavedením samostatných profesně orientovaných bakalářských programů na jedné straně a budováním elitních magisterských a doktorských programů na straně druhé – tak i větším důrazem na vědecko-výzkumnou činnost,“ uvádí prof. ing. Stanislava Hronová, CSc., prorektorka pro vědu a výzkum, VŠE.

„Podíváme-li se na rozvoj technických oborů na vysokých školách, je patrné, že nedochází k jejich útlumu, ale naopak k jejich rozvoji. Vzrůstá zájem o tento druh vzdělání, ale rovněž se zvyšuje jeho kvalita,“ přibližuje doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost, ČVUT.

Studenti technických a přírodovědných oborů mají v současnosti neskutečné příležitosti k výjezdům na vědecké stáže na kvalitní zahraniční univerzity a do výzkumů. Naši studenti v zahraničí se mají dobré materiální a finanční podmínky. Tak se po jejich návratu zpět do ČR dostávají vysoké školy do svízelné situace – jak si mladé talentované vědce udržet na mateřské univerzitě?

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.