Jsi lepší než Einstein?

Do Alberta se navážel už kdekdo. Zatím mu to ale nikdo nenatřel. Možná budeš lepší právě ty! Budeš mít ale co dělat, jeho teorii relativity totiž právě potvrdila vesmírná sonda.

Albert Einstein je autor slavné teorie relativity, která tvrdí, že rychlost světla je stálá. Tedy, že je jedno, jaký kmitočet světlo má, protože tahle frekvence neovlivní rychlost šíření, která je zhruba 300 tisíc kilometrů za sekundu. Jak to změřil to netuším, ale faktem je, že se už pěkných pár vědců pokusilo tuto Einsteinovu teorii zpochybnit. Neváhali dokonce kvůli tomu poslat do Vesmíru sondu.

Jejím úkolem bylo pátrat po různých druzích záření. Nejvíc ale prahli po tom, aby sonda zachytila vzácné gama záření. Sice díky této sondě vznikla nejpřesnější mapa oblohy, ale největší událostí byl dvouvteřinový záblesk gama záření. Nechápu, jak někoho mohou uspokojit pouhé dvě vteřiny, ale nakonec proč ne. Vědci z tohoto okamžiku zjistili, že světlo se bez ohledu na svou vlnovou délku ve vakuu šíří stejnou rychlostí. To znamená, že rentgenové paprsky jsou stejně rychlé jako fotony infračerveného záření.

Teorie relativity poskytla návrh, jak sjednotit čtyři základní přírodní síly do jednoho rámce. Problém je v tom, že podle teorie relativity neexistuje spojitý časoprostor. To znamená, že náš časoprostor není tvořen na sebe vzájemně navazujícími událostmi, ale ve svých nejmenších rozměrech je tvořen řadou nespojitých událostí, které se mění podle množství energie. Celý náš vesmír je tak něčím, co fyzici nazývají kvantově mechanickou pěnou.

Teorie, která chtěla Einsteinovu tezi zpochybnit si brala na paškál jeho konstantu: rychlost světla. Ale jak se ukázalo, Albert měl pravdu a světlo se skutečně nezávisle na své vlnové délce šíří stejně rychle. Pro vědce to byl trochu šok, když zjistili, že z výbuchu vzdáleného 7,3 miliard světelných let přiletěla řada fotonů různé vlnové délky takřka ve stejnou dobu. Možná ale budeš lepší a dokážeš, že se Einstein mýlil!

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.