Profily

Eva Jiřičná Lenka Lhotská Olga Štěpánková
Absolventka ČVUT, světoznámá architektka a designerka Vedoucí oddělení vědy, výzkumu a zahraničních styků Vedoucí skupiny přírodou inspirovaných technologií
Daniela Filipiová Senta Čermáková Lucia Hladná
absolventka ČVUT, bývalá ministryně zdravotnictví absolventka ČVUT, mezinárodní marketingová ředitelka Hewlett-Packard absolventka ČVUT, autorka domu pro 21. století
Klára Štrausová Carly Fiorina Vendula Šafářová
absolventka ČVUT generální ředitelka, Hewlett Packard absolventka ČVUT, architektka studia Allied Architects v Šanghaji
Novinky

Staň se na den vědkyní na FJFI ČVUT
8. 2. 2019  

Mezinárodní den žen a dívek ve vědě byl vyhlášen a stanoven Valným shromážděním OSN na 11. února. Tento den má připomenout zásadní úlohu žen ve vědeckém světě a podpořit jejich zapojení do výzkumné činnosti. 

K tomuto dni si pro studentky středních škol připravila Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT akci Staň se na den vědkyní. 11. února 2019 od 9 do 17 hodin budou pro dívky přichystány 4 přednášky a následně praktická cvičení na různá témata. Přesný program a další informace o akci Staň se na den vědkyní naleznete na webových stránkách vedkyne.fjfi.cvut.cz.

Dále se letos k oslavám přidává i NKC – gender a věda Sociologického ústavu AV ČR. Pod hashtagem #ZenyVeVede a #WomenInScience můžete na stránce NCE – gender a věda sledovat, sdílet a označovat úspěšné ženy ve vědě. 

Noc vědců 2017
28. 9. 2017   Během prvního říjnového pátečního večera budete mít opět možnost navštívit na mnoha místech ČR vědecká a technická pracoviště a univerzity. Také ČVUT si na letošní Noc vědců nachystalo bohatý program, během něhož se představí nejenom jeho 8 fakult, ale také jeho 2 nefakultní součásti – Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky a Masarykův ústav vyšších studií.
Akce se koná 6. 10. 2017 od 17. hodin a vstup je volný.
Více informací a podrobný program naleznete na stránkách www.noc-vedcu.cz
Prague Open 2017
28. 9. 2017   Během víkendu 30. září a 1. října bude na FIT ČVUT probíhat Prague Open 2017. Jedná se o mezinárodní soutěž v rychloskládání Rubikovy kostky, tzv. speedcubing. Sedmdesát speedcuberů se utká celkem ve 13 různých disciplínách. Skládat budou kostky rozličných tvarů a rozměrů, a to jednou rukou, poslepu, ale i nohama. Pro diváky je připraven bohatý doprovodný program. Vstup na akci je zdarma.
Festival vědy 2017
29. 8. 2017  

Stejně jako v minulých letech, tak i letos se v dejvickém kampusu uskuteční Festival vědy.

Během celého dne budete mít možnost prozkoumat vědeckou laboratoř pod širým nebem. Představí se zde přírodovědné a technické obory, dostanete příležitost vyzkoušet si nevšední pokusy a shlédnout zajímavé a poučné prezentace. Festival vědy je určen pro širokou veřejnost a každou věkovou kategorii.

Akce bude probíhat 6. září na volném prostranství u "Kuluťáku" a v NTK od 8.30 do 18 hodin a vstup je volný!

Více informací naleznete na www.festival-vedy.cz 

Girls day
11. 3. 2017  
27. dubna se opět otevřou brány technických univerzit, firem a výzkumných center, kde bude probíhat interaktivní den otevřených dveří zaměřený především na dívky. Během Girls Day budeš mít možnost seznámit se se širokou nabídkou studijních oborů a profesí.
 
Tak jako v minulých letech i letos se opět zúčastní ČVUT. Fakulta stavební, Fakulta architektury a také Fakulta biomedicínského inženýrství si pro tebe připravili celodenní exkurze, během kterých si budeš moct prohlédnou prostory fakult, dozvíš se o projektech, na kterých studenti pracují a dostaneš šanci vyzkoušet si práci v laboratořích či ateliérech.
 
Tak neváhej a přihlaš se i ty na girlsday.cz
 
Podrobnější program můžete najít ZDEFakulta architektury

Architektura a urbanismus
Na to, aby se člověk stal slavným architektem, je potřeba hodně talentu, úsilí a hodin strávených nad rýsovacím prknem, no i když v dnešní době spíš u počítače. Fakulta architektury si pro tebe připravila bakalářský studijní program Architektura a urbanismus, kde si můžeš vybrat ještě ze dvou tříletých oborů: ArchitekturaPrůmyslový design. Oba obory by tě měly dostatečně připravit na praxi, kde je potřeba tvořit nejenom esteticky kvalitní návrhy, ale realizovat je i ve všech kvalitativních parametrech. U průmyslového designu to platí dvojnásob. U takového technického výrobku, stroje nebo jakéhokoliv zařízení nesmí jeho vzhled bránit jeho správné funkci a vhodné konstrukci. Proto příliš snové tvary a linie nechme spíše na absolventech druhého oboru Architektura.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty architektury.

 

Fakulta biomedicínského inženýrství

Biomedicínská a klinická technika
Nosíš brýle nebo čočky? Možná právě ty tvoje navrhoval a vyráběl absolvent tohoto studijního programu. Optika ale není jediným oborem, jsou tu na výběr ještě další dva. Možná by ti byla bližší práce s přístroji, tady by se jednalo o ty speciální, používané ve zdravotnictví. Zajímavá je třeba diagnostika selhání této techniky. Při správném návrhu preventivního opatření můžeš někomu zachránit i život. Pro biologii a medicínu je také důležitý sběr dat, jejich uchování a pozdější zpracování a o tuto informatickou stránku se už stará další obor programu. Důležité je také zmínit, že všechny obory jsou tříleté. Jestli o některém z nich uvažuješ, můžeš si o něm přečíst i něco víc:

Biomedicínský technik – vedle matematiky, fyziky a chemie získáš i základní znalosti i z biologie, anatomie a fyziologie člověka. Z té odborné stránky se zaměříš především na osvojení si principů činnosti a zásad využití prostředků zdravotnické techniky. Veškeré nabité znalosti pak můžeš využít v klinickém inženýrství, při práci se zdravotnickou přístrojovou technikou, při vyhodnocování případů selhání zdravotnické techniky, tvorbě preventivních opatření a mnoha dalších.

Optika a optometrie – v tomhle oboru si osvojíš praktické dovednosti z oblasti optiky, optometrie oftalmologie a dalších příbuzných oborů. Získáš znalosti z předmětů přírodovědného základu, klinických lékařských předmětů s důrazem na lidské oko a předmětů s optickým zaměřením. Během studia se taky seznámíš s principy podnikání a vedení optické provozovny. Navíc po absolvování tohoto oboru máš opravdu široké uplatnění na trhu práce. Umíš používat optické a oftalmologické přístroje, stanovit refrakční vady a jejich korekci a vyrobit brýle včetně návrhu jejich designu. Zvládneš i veškeré náležitosti v oblasti kontaktních čoček, výběr, aplikace a péče.

Biomedicínská informatika – se zabývá biomedicínskými informacemi, tedy daty a znalostmi, které je třeba uchovat a optimálně využít pro řešení problémů v biologii, medicíně  zdravotnictví. Základní dovednosti v oblasti informačních systémů mají univerzální charakter, proto se můžeš uplatnit i v nezdravotnických oborech, například v oblasti výroby a distribuce zdravotnických prostředků nebo tvorbě aplikačního softwaru.

Podrobnější informace o oborech najdeš na webu Fakulty biomedicínského inženýrství.

Specializace ve zdravotnictví
Fakulta biomedicínského inženýrství je celkově zaměřena na rozvoj nelékařských zdravotnických oborů, které mají úzký vztah k technickým oborům. Pokud tě tedy láká nějaká odborná zdravotnická profese a necítíš se zrovna  studium medicíny, můžeš zkusit některý z tříletých oborů na FBMI. Specializace ve zdravotnictví je jedním ze studijních programů zaměřených na profesní vzdělání. Absolventi jsou tedy plně připraveni vykonávat povolání, které odpovídá oboru, který vystudovali. A na výběr máš mezi těmito třemi obory:

Fyzioterapie – je obor, kde se dozvíš o moderní fyzioterapii a rehabilitaci a o možnostech jejich efektivního využití v léčebné praxi a ve speciální diagnostice. Nepřijdeš ani o technické předměty, díky kterým se budeš orientovat ve zdravotnických technologiích a nových zdravotních pomůckách, které budeš umět i navrhnout.

Radiologický asistent – cílem studie je naučit tě provádět radiologické zobrazovací a ozařovací postupy a aplikovat ionizující záření, které se používá při lékařském ozáření. Také se naučíš základní servisní úkony na přístrojích, které se k této práci používají.

Zdravotnický záchranář – tady si osvojíš veškeré poznatky ze současné urgentní medicíny, intenzivní a resuscitační péče a navíc si to všechno budeš moct vyzkoušet na odborné praxi v nemocnici nebo na záchrance. Součástí studia jsou i specializované kurzy, třeba na zimním si zkusíš, jaké to je u horské služby. Po absolvování studia získáš odbornou způsobilost k poskytování přednemocniční neodkladné péče a uplatníš se třeba u záchranky, popř. ve složkách integrovaného záchranného systému, což je třeba vodní záchranka, nebo horská služba.

Více informací o oborech najdeš na webu Fakulty biomedicínského inženýrství.

Ochrana obyvatelstva
Tento tříletý bakalářský program se věnuje činnostem a postupům s cílem minimalizovat negativní dopady různých mimořádných událostí na zdraví a životy obyvatelstva a jejich životní podmínky. V rámci tohoto programu je otevřen jeden studijní obor - Plánování a řízení krizových situací, s možností si při zápisu do prvního ročníku zvolit ještě nové zaměření Bezpečnostní a krizový management. Stěžejním bodem studia je praktická výuka, která si klade dva základní cíle: seznámit tě, jak to chodí při organizaci krizového řízení na státní a samosprávní úrovni a ukázat ti chod jednotlivých složek integrovaného záchranného systému a také pracoviště, kde se zabývají ochranou před biologickými, chemickými a radiačními látkami. Krom praktické výuky se klade důraz také na profesní a fyzickou kondici. Po absolvování oboru se staneš odborníkem v úseku krizového řízení například ve zdravotnických a humanitárních organizacích. Se zaměřením na bezpečnost a krizový management se můžeš věnovat procesu řízení lidí nebo například profesní přípravě bezpečnostních a záchranných sborů.

Více informací o oborech najdeš na webu Fakulty biomedicínského inženýrství.

Fakulta dopravní

Technika a technologie v dopravě a spojích
Pozemní i leteckou dopravu tu mají doslova v malíku. Například s jejich inteligentními dopravními systémy se potkáváš na silnicích denodenně. Třeba chytit takovou „zelenou vlnu“ je určitě lepší než stát na každé druhé červené. Myslí ale i na bezpečnost provozu. Pokud se před tebou na světelné tabuli objeví „zpomal“, asi nejedeš zrovna předpisově. A co třeba tempomat, ten se taky hodí, když jedeš dlouho po dálnici. Tohle je ale jen kapka v moři toho, kde všude inteligentní dopravní systémy najdeš a co všechno umí. Někdo by ale rád zamířil výš, na věž, a to rovnou na tu letištní. Kdo by chtěl ještě výš, tak se nabízí už jen profesionální pilot. Technik, dispečer nebo pilot, volba je na tobě. Dopravní fakulta ti nabízí následující obory:

Automatizace a informatika – je zaměřená na zvládnutí informační, komunikační a zabezpečovací techniky v dopravě. Jako absolvent se uplatníš například při projektování a spravování automatizovaných systémů řízení dopravy.

Dopravní systémy a technika – tě připraví v oblastech dopravních prostředků, projektování dopravní cesty, dopravního provozu, dynamice jízdy vozidel a dalších. Ve vyšších ročnících tě čekají také projekty, na kterých se podílejí i odborníci praxe. Studiem tohoto oboru tak získáš ucelené znalosti z plánování, provozu a konstrukce dopravních cest všech druhů dopravy.

Inteligentní dopravní systémy – to jsou vlastně informační a komunikační systémy používané v dopravě, díky kterým je možné omezit dopravní zácpy, snížit jízdní doby, zvýšit bezpečnost a spolehlivost dopravy, snížit dopady na životní prostředí nebo třeba zvýšit efektivitu dopravy a přepravy. Ty získáš celkový přehled o této problematice a navíc díky práci v laboratořích si budeš moct zkusit řídit takový systém prostřednictvím svého vlastního projektu. V budoucnu z tebe pak může být třeba specialista na vývoj vozidlové techniky a inteligentních systémů pro bezpečnost vozidel.

Letecká doprava – z tebe udělá odborníka pro civilní letectví v rámci provozních, technických a ekonomických funkcí. Uplatnění pak najdeš u leteckých dopravců, v Řízení letového provozu ČR, na Úřadě pro civilní letectví ČR nebo na Odboru civilního letectví MD.

Management a ekonomika dopravy a telekomunikací – tady se dozvíš něco z oblastí operativního řízení a optimalizace dopravního provozu, ekonomiky dopravy a telekomunikací, logistiky a finančních analýz v dopravních organizacích.

Profesionální pilot – po získání teoretických znalostí, které odpovídají integrovanému kurzu dopravního pilota, dostaneš jako úspěšný student certifikát, díky kterému budeš moct složit teoretické zkoušky na Úřadu pro civilní letectví ČR. Krom teoretického studia absolvuješ i praktický letecký výcvik ve vybrané letecké škole. Výcvik už je pak ale na vlastní náklady.

Technologie údržby letadel – tenhle bakalářský obor by tě měl především připravit na budoucí povolání. Vedle teoretických znalostí je kladen důraz převážně na praktické dovednosti, proto tě jistě čeká odborná praxe. V oboru máš na výběr ještě ze dvou specializací: Údržba letadel (pístové nebo turbínové motory) a Údržba avioniky letadel.

Jestli tě některý z oborů zaujal, můžeš se o něm dozvědět více přímo na webu Fakulty dopravní.

Fakulta elektrotechnická

Elektrotechnika, energetika a management
Jak už ti název napovídá, bude se jednat o studium oblastí jako elektrotechnická výroba, elektrické stroje a přístroje, elektroenergetika, ale i oblasti management těchto odvětví. Získáš zde dostatek teoretických znalostí a především praktických dovedností, které pak můžeš uplatnit při organizaci a řízení výroby, výrobních procesů, v oblasti řízení prodeje a nákupu nebo při projektování organizace firem. V tomto studijní programu se ti nabízejí hned dva obory: Aplikovaná elektrotechnikaElektronika a management. Můžeš si taky vybrat, jestli je budeš studovat v Praze, nebo Trutnově.

Více informací najdeš na webu Fakulty elektrotechnické.

Komunikace, multimedia a elektronika
Tento bakalářský studijní program se zabývá přenosem - komunikace, spojením s lidským subjektem - multimedia a konstrukcí zařízení - elektronika. Získáš tedy znalosti ze široké oblasti moderních elektronických technologií zpracování informace, z hlediska hardwaru i softwaru. Výhodou je také provázanost jednotlivých částí, která zaručuje univerzalitu na pracovním trhu. Program se ještě dále dělí na čtyři studijní obory: Síťové a informační technologie, Multimediální technika, Komunikační technikaAplikovaní elektronika.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty elektrotechnické.

Kybernetika a robotika
Tento bakalářský studijní program se zabývá teorií systémů a metod automatického řízení, robotickými systémy - jejich komponování, projektování a řízení a v neposlední řadě vyhodnocováním dat pro potřebu automatizace a robotiky z pohledu senzorů a přístrojové techniky. Získáš tedy znalosti ze široké oblasti moderních kybernetických technologií zpracování informace, z hlediska hardwaru i softwaru. Výhodou je také provázanost jednotlivých částí, která zaručuje univerzalitu na pracovním trhu. Program je dále rozdělen na tři studijní obory: Systémy a řízení, Senzory a přístrojová technikaRobotika.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty elektrotechnické.

Otevřená informatika
Jestli jsi blázen do informatiky, tak jsi tu správně. Tenhle program se samozřejmě zabývá základy informatiky a diskrétní matematiky, dále hardwarovými a softwarovými systémy a základy počítačových věd. Na to poté navážeš odbornými předměty v oborech, kde má FEL dlouhodobou výzkumnou tradici. Základním cílem je naučit tě týmové spolupráci při řešení problémů v oblasti informatiky, ať už přímo v aplikační sféře, nebo ve výzkumu. V programu máš na výběr mezi těmito obory: Softwarové systémy, Počítačové systémy, Informatika a počítačové vědy.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty elektrotechnické.

Softwarové technologie a management
Díky současně velmi žádané kombinaci manažerského a informatického vzdělání se můžeš těšit na trochu víc moderně pojaté studium tohoto programu. Vždyť i studijní plán je sestaven dle principů evropského kreditního systému (ECTS), a proto máš možnost studia, ale i pozdějšího uplatnění v zahraničí. Program má společný pouze první ročník a dál už se věnuješ studiu tvého oboru: Inteligentní systémy, Manažerská informatika, Softwarové inženýrství nebo Web a multimedia.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty elektrotechnické.

 

Fakulta informačních technologií

Informatika
Človíčci z týhle fakulty jsou v dnešní době k nezaplacení. Je pravda, že jim spousta laiků fušuje do řemesla, ale skuteční odborníci přes počítače jsou oni, absolventi FITu. Po tom co se hodinu vztekáš u počítače, nervy na dranc, že ti už ani Ctrl+Alt+Delete a restart počítače nepomáhá, zavolej kamarádovi ajťákovi, který ti s ledovým klidem během půl hoďky všechno zprovozní. Zbylou půl hodinu si můžete povídat, třeba o tom, kde se dá tohle všechno naučit. Třeba zjistíš, že by tě taková škola bavila. Mají tu jen jeden bakalářský program, ale zato pořádně nadupaný hned šesti obory:

Teoretická informatika – navazuje na základy informatiky odbornými předměty z oblasti architektur počítačů, systémového programování a teorie grafů. Po jejich absolvování budeš rozumět matematickým modelům a budeš schopen je používat při návrhu a analýze algoritmů. V praxi se pak můžeš uplatnit jako analytik nebo návrhář systémů ve vývojovém nebo výzkumném týmu.

Počítačové inženýrství – díky odborným předmětům si doplníš znalosti o navrhování procesorů, počítačů a jejich komunikačních systémů, včetně společného hardwaru i softwaru. Uplatníš se pak například jako programátor nebo konstruktér technologických zařízení ovládaných počítačem.

Softwarové inženýrství – tě naučí znalostem všech fází života softwarových systémů, od návrhu až po aplikaci a údržbu. Během studia se zúčastníš i týmových projektů, při kterých se budou navrhovat a realizovat rozsáhlejší softwarové systémy.

Informační technologie – osvojíš si dovednosti z oblasti návrhu, konfigurace, provozu a inovace výpočetní techniky. Budeš pak umět vybrat vhodný hardware i software, integrovat ho do už existujícího systému a testovat ho, spolu s bezpečností celého systému. Čeká tě pak uplatnění například jako systémový integrátor, administrátor výpočetních systémů nebo správce sítě a bezpečnostní analytik.

Web a multimedia – zde získáš praktické dovednosti pro navrhování a vytváření webových aplikací s využitím moderních webových technologií a také pro zpracování multimediálních a grafických dat pro účely prezentací a vizualizací.

Informační systémy a management – ti předá znalosti z oblasti ekonomicko-manažerské oblasti a oblasti nasazení informačních systémů v podnicích a organizacích. Budeš umět propojovat počítačové systémy s obchodními procesy. Uplatníš se například jako správce nebo vývojář informačních systému či jako informační analytik.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty informačních technologií.

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

Aplikace přírodních věd
Brzo zjistíš, že matika a fyzika je základ téměř všeho a na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské především. Tady se k tomu přidá ještě informatika a chemie a základní kurz bakalářského studijního programu je téměř kompletní. Celé studium trvá tři roky, z toho první dva roky absolvují studenti všech oborů společný základní kurz a dále na něj navazují profilovými předměty, které přísluší jednotlivým zaměřením. Zaměření si vybíráš už když posíláš přihlášku, ale na konci druhého ročníku ho můžeš ještě změnit. Neplatí to ovšem pro všechna zaměření, některá mají specificky modifikován už základní kurz, a proto není možné je změnit. Patří sem: Softwarové inženýrství v ekonomii, Přístroje a informatika, Praktická informatika, Radiační ochrana a životní prostředí, Jaderná zařízení, Laserová technika a optoelektronikaJaderně chemické inženýrství.

Matematické inženýrství – prohloubíš si znalosti v matematice a naučí tě ji aplikovat na fyzikální, přírodovědné, inženýrské a další problémy. Navíc budeš moct ve studiu tohoto oboru pokračovat i na všech světových univerzitách. V oboru si taky vybíráš ze tří zaměření: Matematické modelování, Matematická fyzikaAplikované matematicko – stochastické metody.

Inženýrská informatika – získáš vzdělání v teoretické i praktické informatice a krom základních disciplín (matika, fyzika, jazyky) nahlédneš i do moderních aplikací informatiky. Zaměření je hned šest: Softwarové inženýrství a matematická informatika, Tvorba softwaru, Softwarové inženýrství v ekonomii, Informatická fyzika, Přístroje a informatikaPraktická informatika. Zaměření Softwarové inženýrství v ekonomii můžeš studovat jak v Praze, tak i v Děčíně.

Fyzikální inženýrství – seznámíš se vztahy mezi strukturou a vlastnostmi látek a materiálů v různých skupenstvích a všechny nově nabité poznatky budeš umět přenést do praxe. Na výběr máš mezi šesti zaměřeními: Stavba a vlastnosti materiálu, Fyzikální elektronika, Inženýrství pevných látek, Laserová technika a optoelektronika, Fyzika a technika termojaderné fúzeFyzikální technika.

Jaderné inženýrství – získáš základ pro aplikaci jaderných věd, převážně jaderné fyziky, které souvisí s využíváním jaderné energie, radioaktivních látek a ionizujícího záření v průmyslu, biologii a medicíně. Budeš se také orientovat v problematice jaderné a radiační bezpečnosti jaderných elektráren a ochrany životního prostředí. Vybrat si můžeš z těchto zaměření: Teorie a technika jaderných reaktorů, Dozimetrie a aplikace ionizujícího záření, Experimentální jaderná fyzika, Jaderná zářeníRadiační ochrana a životní prostředí.

Radiologická technika – tento nový obor se zaměřením Radiologický technik tě připraví na zdravotnické povolání radiologického technika. Dále se můžeš věnovat radiodiagnostice, nukleární medicíně a radioterapii, nebo začít pracovat v oblasti radiační ochrany nebo asistovat při různých radiologických činnostech.

Jaderně chemické inženýrství – ti poskytne základy z matematiky, fyziky a chemických oborů, jako je fyzikální, analytická, anorganická a organická chemie a biochemie. Čeká tě také několik kurzů jaderné chemie, základů dozimetrie ionizujícího záření, ale i základů konstrukce jaderných elektráren. Obor s jediným zaměřením Jaderně chemické inženýrství tě připraví především na práci na výzkumných pracovištích, kde se pracuje s radionuklidy a ionizujícím zářením.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské.

Fakulta strojní

Strojírenství
Proč by ses měl/a vydat zrovna ty na studijní dráhu strojírenství? V dnešní době je to už hodně perspektivní obor, po technicích z těchto oborů je ze strany průmyslových firem velký zájem. Nabídka ale zdaleka nepokrývá poptávku a techniků, vývojářů, konstruktérů je prostě nedostatek. To je velkou výhodou právě pro absolventy technických oborů, a že jich na Strojárně je. Už ve studijním programu Strojírenství najdeš hned čtyři, které se zabývají technikou, jejím navrhováním, konstruováním, výrobou nebo provozem. Tento program je také jako jediný ze všech bakalářských programů na fakultě, který je čtyřletý, a jeho obory jsou:

Energetika a procesní technika – tenhle obor má ještě dvě specifická zaměření. Jedním je energetika, kde se budeš zabývat problémy od návrhu přes konstrukci až po provoz energetických strojů a zařízení jako jsou kotle, turbíny, chladící a tepelná technika a další. S druhým zaměřením na procesní techniku najdeš jako absolvent uplatnění v chemickém, potravinářském a spotřebním průmyslu.

Informační a automatizační technika – tady získáš znalosti z prostředků automatického řízení, informatiky a programovacích jazyků mikropočítačů. Během studia se také naučíš pracovat s operačními a databázovými systémy, absolvuješ technická a elektrická měření a konstrukční cvičení.

Technika životního prostředí – obor, kde z tebe udělají odborníky přes navrhování, konstruování, technologie, montáže a měření strojních zařízení ovlivňujících vnitřní prostředí budov. Pod tím si můžeš představit třeba zařízení na vytápění, větrání, klimatizaci a dokonce i zařízení chránící před hlukem.

Konstruování podporované počítačem – je v dnešní době určitě lukrativním oborem. Dozvíš se tu, jak navrhovat technické systémy s počítačovou podporou a to z hlediska konstrukce i výpočtů.

Podrobnější informace najdeš přímo na webu Fakulty strojní.

Teoretický základ strojního inženýrství
Jako jediný na „Strojárně“ patří tento bakalářský studijní program mezi bezoborové. Z celkových čtyř let má první tři společné s programem Strojírenství, dál už se více blíží ke strojnímu inženýrství. Získáš tak znalosti z mechaniky tuhých a poddajných těles a prostředí, nauky o materiálech, termomechaniky a hydromechaniky. K tomu ti studium zpestří ještě výuka technického cizího jazyka na střední úrovni.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty strojní.

Výroba a ekonomie ve strojírenství
V tomhle studijním programu se naučíš řešit úlohy související s volbou materiálu a jeho zpracováním, s provozem, s řízením jakosti nebo i z bezpečností práce. Pro jednoduchost je tu jen jeden bakalářský obor, Technologie, materiály a ekonomika strojírenství. Na základní znalosti technologie strojírenských výrobních procesů navážeš odbornými předměty například z oblastí technologií slévání, svařování, obrábění, zkoušení materiálů a dalších. Nepřijdeš ale ani o tu ekonomickou stránku oboru. Doplníš si vědomosti o oblast racionalizace výroby, managementu a marketingu, účetnictví nebo organizace provozu.

Více informací najdeš přímo na webu Fakulty strojní.

Fakulta stavební

Stavební inženýrství
Chtěla bys něco postavit, ne z lega, ale opravdickou stavbu, třeba most, dálnici nebo přehradu? Na to budeš nejdřív potřebovat model, nejlépe ve virtuální podobě, pak také nesmíš zapomenout, že taková stavba musí splňovat požární předpisy a rozhodně nesmí uškodit životnímu prostředí. A aby to všechno správně šlapalo, musíš použít tu správnou metodu řízení celé stavby a dohlížet na její průběh. Důležitý bude také výběr správného materiálu, protože stavba musí taky nějaký ten rok vydržet. Takže podstatnou otázkou je, jak to všechno zvládnout?

S celou realizací ti pomůže studijní program Stavební inženýrství na Fakultě stavební ČVUT v Praze, teda respektive jeho absolventi. Mezi ně můžeš jednou patřit i ty. Výběr máš opravdu široký, nabízí se ti hned devět bakalářských oborů. První dva roky jsou pro všechny obory společné, to kvůli teoretickým základům, na které pak budeš navazovat už svým vybraným zaměřením:

Konstrukce pozemních staveb – naučíš se základní principy konstrukčních návrhů nosných konstrukcí pozemních staveb a dál se budeš zaměřovat na navrhování prvků a konstrukcí z betonu a železobetonu, kovů, dřeva a dalších materiálů.

Konstrukce a dopravní stavby – tady tě zas naučí navrhovat a řídit výstavbu speciálních inženýrských konstrukcí a mostů, podzemních staveb a dopravních staveb, jako jsou silniční, městské a železniční komunikace.

Vodní hospodářství a vodní stavby – ochrana, rozvoj a využití vodních zdrojů je hlavním poselstvím tohoto oboru. Dál se seznámíš i s managementem vodního hospodářství z pohledu projektování, výstavby a provozu všech vodohospodářských staveb.

Inženýrství životního prostředí – tak tenhle obor se zabývá řešením problémů ochrany životního prostředí ovlivněného stavební činností. Ale nečeká tě jen teorie, součástí studia jsou i projekty, kde budeš moct svoje znalosti aplikovat na konkrétním případě z praxe.

Management a ekonomika ve stavebnictví – v tomhle atraktivním oboru ti ukážou, jak zvládnout jednotlivé metody řízení projektů výstavby (od přípravy smluv, plánování projektů, řízení dodávek a řízení rizik, až po finanční řízení, ale třeba i personální řízení). Některé stavební projekty bývají i mezinárodního charakteru, proto tě připraví i z hlediska jazykového.

Informační systémy ve stavebnictví – ani na „ajťáky“ se nezapomnělo. Správa informačních systémů ve stavebnictví a investiční výstavbě je velmi důležitá. Při studiu získáš základní znalosti v oblasti informatiky a systémového inženýrství, což zahrnuje optimalizační a systémové modelování.

Materiálové inženýrství – zaměřuje se především na detailní znalosti různých typů materiálů, které se používají ve stavebnictví, a také na technologii jejich výroby. Dokonce tě čeká i jejich testování a kontrola jakosti.

Příprava, realizace a provoz staveb – předají ti znalosti z oblasti přípravy a řízení realizace a provozu staveb, víc ti možná řekne název projektový management a facility management. Seznámíš se především s novými stavebními technologiemi, výrobními metodami, s metodami přípravy a řízení projektů a v neposlední řadě třeba i s konečným řízením provozu  správy budov.

Požární bezpečnost staveb – nejdřív se naučíš základní principy konstrukce pozemních, dopravních ale i vodohospodářských staveb a pak se zaměříš na oblast požární bezpečnosti. V budoucnu to pak uplatníš při návrhu a realizaci požární ochrany budov.

Pokud tě zaujal nějaký z oborů, můžeš si o něm přečíst více přímo na webu Fakulty stavební.

Stavitelství
Geodezie a kartografie
Taky tě na stavbě zaujala zářivá vesta, desky v ruce a před sebou třínohá žirafa. Tak to podivné zvíře je geodetický přístroj a ten člověk, co do něho kouká, jako do dalekohledu, je geodet. Až to všechno zaměří a přeměří, zapíše a označí, tak bude moct vyrůst další nová stavba z dílny jeho kolegů z vejšky. A kde že se dá takové profesi naučit? V tříletém bakalářském oboru Geodézie, kartografie a geoinformatika:

Na tomhle oboru tě naučí zvládnout základní geodetické a kartografické úlohy pro geodézii a kartografii a to jak teoreticky, tak prakticky. Taky se naučíš pracovat s geografickými informačními systémy, známými spíš jako GIS, a dozvíš se něco i ze stavebních oborů a dalších hospodářských oborů. Určitě si užiješ i hodně čerstvého vzduchu, protože výuka v terénu je nedílnou a důležitou součástí studia tohoto oboru. V polovině bakalářského studia se můžeš rozhodnout, jestli chceš dál pokračovat v Geodézii a kartografii, nebo se spíše specializovat na Geoinformatiku. V zaměření geodézie a kartografie se budeš zabývat inženýrskou geodézií, což je jednou ze specializací v zeměměřictví. V praxi pak budeš moct provádět geodetické práce, třeba pořizovat digitální geometrické plány. V druhém zaměření geoinformatika budeš nasbíraná geodata zpracovávat a hodně pracovat GISem.

Pokud tě tento obor zaujal, můžeš si o něm přečíst více přímo na webu Fakulty stavební.

Architektura a stavitelství
Studium tohoto bakalářského oboru trvá klasicky čtyři roky. Za tu dobu tam nasbíráš znalosti z odborných stavebně-inženýrských předmětů, ze stavební fyziky, statiky, dozvíš se jak navrhovat základové konstrukce, stavební konstrukce z různých materiálů, technické zařízení budov nebo technologii staveb. Ale nemusíš se bát, že budeš ochuzen o některý z předmětů architektonické tvorby, jako třeba ateliérová tvorba, navrhování staveb, rekonstrukce památek a další. Jako absolvent se pak můžeš pustit do práce projektanta v některém z ateliérů nebo se stát členem realizačního týmu ve výstavbě. A pokud ti bakalářské studium nestačí, můžeš pak dál pokračovat v navazujícím magisterském až k titulu Ing. arch.

Více o oboru si můžeš přečíst přímo na webu Fakulty stavební.

Metrologie
Civil Engineering
Jestli chceš technický obor studovat v angličtině, tak je tenhle čtyřletý bakalářský obor přímo tebe. Jmenuje se Building Structures je komplet v angličtině a zhruba odpovídá české verzi bakalářského programu Stavební inženýrství. Naučí tě tu navrhovat nosné konstrukce z betonu, ocele, dřeva a dalších materiálů, taky se dozvíš něco z oblasti dopravního a vodohospodářského inženýrství. Nemine tě ani životní prostředí, ekonomie a společenské vědy. V posledních třech semestrech si můžeš vybrat z široké nabídky volitelných předmětů a specializovat se tak na některou z oblastí tohoto oboru.

Jestli tě tenhle netradiční obor zaujal, můžeš o něm přečíst více přímo na webu Fakulty stavební.

Masarykův ústav vyšších studií

Ekonomika a management
Ekonomika a management je novým bakalářským studijním programem, který ti nabízí Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) ČVUT ve spolupráci s Fakultou strojní ČVUT. Tento tříletý program by tě měl připravit na práci na manažerských pozicích v průmyslu a službách. Cílem studia je získat základní znalosti a dovednosti pro praktickou činnost v řízení podniků. Program je sestaven tak, aby kombinoval a propojoval znalosti a dovednosti technického charakteru s těmi ekonomickými. Zahrnuje tři základní studijní bloky: oblast řízení a ekonomiky podniku, včetně marketingu personálního řízení a řízení jakosti, oblast řízení procesů řídících i výrobně provozních a oblast psychologické a sociologické problematiky. Celý program se dělí na dva obory:

Personální management v průmyslových podnicích – je obor zaměřený na podnikání a management v podmínkách průmyslových firem. Získáš tam znalosti z oblasti personalistiky, které pak můžeš uplatnit při získávání, výběru, motivaci, vedení a hodnocení pracovníků a také při měření jejich výkonu. Důraz je kladen i na výuku angličtiny, která ti umožňuje pracovat pro zahraniční firmy nebo pro zahraniční pobočky našich podniků.

Řízení a ekonomika průmyslového podniku – je obor zaměřený na podnikání a management v podmínkách průmyslových firem. Po získání základních technických a manažerských znalostí a dovedností se můžeš uplatnit například v řízení technických, provozních, obchodních, ale i marketingových útvarů. Opět je kladen důraz na výuku angličtiny, díky které můžeš získat práci i v některé  zahraničních firem.

Více informací najdeš přímo na webu Masarykova ústavu vyšších studií.

Specializace v pedagogice
Při výběru školy nesmíš zapomenout ani na Masarykův ústav vyšších studií (MÚVS) ČVUT. Ten ti nabízí hned dva bakalářské studijní programy, zaměřené na pedagogiku nebo management. Tento program, Specializace v pedagogice, má na ČVUT už dlouholetou tradici a je realizován  dvou tříletých oborech: Učitelství odborných předmětů, které je určeno pro studenty ČVUT a také jiných technických vysokých škol, a Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku.

Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku – je určeno pro absolventy technických oborů středních škol s maturitou. Osvojíš si poznatky z pedagogických a psychologických disciplín, z teorie vyučování technických oborů a předmětových specializací. Obor by tě měl připravit na profesi pedagoga odborných předmětů praktického vyučování a odborného výcviku, které se vyučují především na středních školách a vyšších odborných školách. Krom učitelské profese se můžeš uplatnit i v jiných funkcích, například řídících nebo organizačních, a to jak v odborných vzdělávacích institucích tak třeba i ve státní správě. Vzhledem k nutné praxi je také důležitá organizace studia. Během prvních dvou let probíhá výuka společně (3x až 4x za semestr v rozsahu 2,5 dne) a třetí rok je věnován především konzultacím, zpracování bakalářské práce a pedagogické praxi.

Více informací o oborech najdeš přímo na webu Masarykova ústavu vyšších studií.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.