Za všechno zase může Slunce

Věděly jste, že příčinou klimatických změn naší planety nejsou skleníkové plyny, ale pohyby Slunce? Za tímto převratným objevem stojí Ing. Ivana Charvátová, CSc., z Geofyzikálního ústavu Akademie věd ČR. Podle ní lze pohyb Slunce rozdělit na dva typy, uspořádaný do trojlístku a chaotický, a každý z nich má jiný vliv na klimatické dění na Zemi.

Ivana Charvátová se narodila v Jilemnici, vystudovala tamní gymnázium a na vysokou školu šla do Prahy na Fakultu stavební ČVUT, obor Geodetická astronomie a geofyzika. První roky studia ještě nenašla obor svého srdce, probíraly se stavby silnic, geodézie a další podobné předměty, ale ve vyšších ročnících už byly specializace a tam tíhla k astronomii. Ústav astronomie a základů geofyziky tenkrát vedl pan prof. Emil Buchar, který k sobě bral vždy jen několik nejlepších studentů, a ona byla první ženou mezi jeho studenty. Ke konci studia ji právě prof. Buchar přihlásil do konkurzu, který pořádal Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, kde Ivana Charvátová pracuje dodnes.

V Geofyzikálním ústavu se zabývá inerciálním pohybem Slunce, což je pohyb Slunce kolem těžiště slunečního systému, který je dán měnícím se rozložením obřích planet. Při zkoumání pohybu si všimla i jeho geometrie a rozdělila pohyb Slunce na dva základní typy, uspořádaný v trojlístku a chaotický. Tím vznikl základ pro studium solárně-terrestrické a klimatické proměnlivosti. Na trojlístkovou dráhu se Slunce vrací jednou za 179 let a setrvává v ní po 50 let, po tu dobu jsou solárně-terrestrické jevy (sluneční, geomagnetická a vulkanická aktivita) stabilní a uprostřed trojlístku je teplotní maximum, naopak, když se Slunce pohybuje chaoticky, dochází ve sluneční aktivitě k dlouhodobým minimům.

Se svým objevem působení Slunce na klimatické podmínky je Ivana Charvátová známá především ve světě. Svoje odborné články publikuje ve známých světových časopisech, přednáší referáty o Slunci a klimatu na zasedáních evropské, ale i americké Geofyzikální unie, a v neposlední řadě můžeš najít její výsledky i ve „Fundamentals of Physics“, učebnici fyziky pro americké univerzity. U nás v České republice není moc zájem publikovat její články, a ani většina kolegů z oboru neuznává, že by Slunce ovlivňovalo klimatické podmínky, podle nich jsou hlavní příčinou skleníkové plyny a těmi se také dále zabývají. Ivana Charvátová tak už do jisté míry rezignovala a říká: „Asi musí dozrát doba, řada objevů si přece musela počkat, i velmi dlouho.“

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.