Výstava na ČVUT o tom, jak ztvárnit lidské tělo

ČVUT hostí do konce března Figuramu, už jedenáctý ročník výstavy kreseb figur od studentů i pedagogů z celkem jedenácti domácích i zahraničních vysokých uměleckých škol a to včetně Architektury ČVUT.

Mezinárodní projekt Figurama vznikl v roce 2001 z iniciativy akad. mal. Karla Pokorného z Fakulty architektury ČVUT v Praze a výtvarníka Borise Jirků z Ústavu umění a designu ZČU v Plzni. Cílem iniciativy je mapovat a porovnávat přístup ke ztvárnění lidského těla na jednotlivých vysokých uměleckých školách.

„Figurální kresba a malba je nezpochybnitelný vrcholný základní výzkum pro univerzity s výtvarným zaměřením, kdy dochází k poznání a převodu reality do osobité výtvarné řeči. Proč přes figuru? V ní je pro nás nejvíc vizuálních informací, které jsme schopni vnímat a zachytit,“ vysvětluje prof. Boris Jirků ze ZČU. Na univerzitách má kresba různé podoby od naprosto anatomického ztvárnění až po expresivní a emotivní. Také délka výuky je různá od dvou po dvanáct semestrů.

„Výstava Figurama nepodléhá sezónním proměnám pro neměnnost svého obsahu. Na rozdíl od všech povrchových oborů jako oděv, grafická vizáž, design a další má v obsahu lidskou figuru, která se mění pouze evolučně. To, že autoři kreseb se projevují různým rukopisem, se dělo vždy a jinak to ani nejde. Divák ocení proměnu metod výuky. Každá škola ji má nastavenou podle osobnosti, která vede daný obor, a v tom je rozdíl,“ dodává akad. mal. Karel Pokorný z Fakulty architektury

ČVUT. Součástí výstavy jsou i projekty z Fakulty architektury ČVUT. Akad. mal. Karel Pokorný k tomu říká: „Figura technickou školu polidšťuje. Tím je potvrzena účelnost oborů, které mají člověku sloužit, ať již jde o architekturu, automobil a nakonec, i když se to nezdá, i kybernetiku. Posledních pár let jakoby na člověka nemyslíme, považujeme jej za samozřejmost. Někdy mám pocit, že člověk překáží. To je omyl z podstaty naší existence. Vraťme člověka, kam patří, do všech společenských oblastí a nehledejme jeho náhradu. Jinak začneme zažívat pocit samoty a zbytečnosti a budeme jen číslem jakýchsi procent, která kvalitu života ve výsledku spíše snižují.“

Letošní práce můžeš vidět na dvou místech kampusu v pražských Dejvicích – v Galerii Národní technické knihovny a v nové budově Fakulty architektury ČVUT v Praze a to do 30. března.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.