Univerzitou číslo jedna v ČR? ČVUT!

Zajímá tě, jak dobře si stojí univerzita, na které studuješ v porovnání se zbytkem světa? ČVUT v Praze se pro rok 2010 raketově zlepšilo v hodnocení prestižního světového žebříčku univerzit THES-QS. V kategorii technických věd obsadilo 121. místo a posunulo se tak oproti loňsku o 50 míst.

Fakt, že ČVUT převálcovalo řadu skvělých univerzit ze západní Evropy, Skandinávie nebo Japonska jasně dokládá kvality naší nejstarší technické vysoké školy. "Umístění ČVUT na 121. místě v oblasti technických věd a na 246. místě v oblasti přírodních věd je skvělým pokrokem. Tento výsledek není náhodný, ČVUT stoupá v uvedených oborech již od roku 2007. Vzestup v hodnocení naší univerzity odráží kvalitní práci všech zaměstnanců a studentů ČVUT a jejich stále aktivnější zapojení do vědeckých, výzkumných a inovačních aktivit, které přinášejí ovoce ve formě publikací, patentů a dalších realizovaných projektů," uvedl doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., Prorektor pro vědeckou a výzkumnou činnost ČVUT.

THES-QS hodnotí ČVUT jako specializovanou vysokou školu s vysokým podílem výzkumu. Kvalitní výzkum a snaha o zkvalitňování studia jsou hlavní důvody, které posunuly ČVUT směrem vzhůru.

"ČVUT realizuje dlouhodobou strategii rozvoje vědecké a výzkumné činnosti, aby nadále posilovalo svoji pozici výzkumné univerzity. Předpokládám proto, že plodem této strategie bude další posun naší univerzity směrem vzhůru v žebříčku hodnocení. Domnívám se, že v oblasti technických věd můžeme v dohledné době uvažovat o umístění v první stovce světových univerzit, v oblasti věd přírodních bychom se chtěli přiblížit stovce druhé," doplnil prorektor Petráček.

Každoroční přehled THES-QS World University Rankings (zveřejňován od roku 2004 v Londýně) je jedním ze dvou nejprestižnějších žebříčků ve světovém hodnocení kvality univerzit. Je sestavovaný podle pověsti vysoké školy u expertů a zaměstnavatelů, podílu zahraničních profesorů a zahraničních studentů, podle počtu studentů na učitele a citovanosti vědeckých publikací v mezinárodní databázi Scopus za posledních pět let.

Na webových stranách http://www.topuniversities.com/ najdeš podrobný přehled oceňovaných škol.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.