Soutěž „Technika nás baví“ má svoji vítězku.

V pondělí 20. 1. 2014 proběhlo finále soutěže „Technika nás baví“. Vítězkou se stala Michaela Krákorová s projektem „Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti“.

Do finále, které proběhlo 20. 1. 2014 v Národní technické knihovně, bylo vybráno pět nejlepších projektů:

 • Sofia Sashorinalegorobot - Legorobot uměl projet předem připravenou trasu, která byla zobrazena pomocí černé čáry. Robot uměl objet překážky na trase.
 • Michaela Krákorová - Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti - příprava nových koordinačních sloučenin europia a praseodymu s ligandy typu P-N-P. Studium luminiscenčních vlastností připravených koordinačních sloučenin europia. Důkaz silné preference lanthanoidů vůči kyslíku.
 • Barbora Návarová legorobot - Legorobot uměl projet předem připravenou trasu, která byla zobrazena pomocí černé čáry. Robot uměl objet překážky na trase.
 • Michaela Krákorová - Teplotně dependentní mutace nádorového supresoru p53 - Analýza funkčních vlastností pěti mutací p53 - teplotní závislost a diskriminativní charakter. Hledání efektivní cesty léčby rakoviny.
 • Zuzana Procházková Nanočástice - Studium zlatých nanočástic. Důkaz Brownova pohybu.

Porota byla sestavena z opravdových odborníků:

Předseda - doc. Ing. Hana Kubátová, CSc. (vedoucí katedry číslicového návrhu / FIT)

Členové:

 • doc. Ing. Jan Řezníček, CSc. (proděkan pro pedagogickou činnost FS)
 • doc. Ing. Jiří Hozman, PhD. (proděkan pro pedagogickou činnost / FMBI)
 • doc. Ing. Milan Kálal, CSc. (katedra fyzikální elektroniky FJFI)
 • Ing. Božena Mannová (katedra počítačů FEL)
 • Eva Čásenská (CEE Staffing Lead pro ČR, SK, HU společnosti HP)
 • Iva Prokopová (personální marketing ve společnosti Škoda Auto)


Studentky si nejprve vylosovaly pořadí, ve kterém potom prezentovaly svoje projekty. Všechny projekty byly velmi poutavé a vždy se nad nimi rozproudila diskuze. Porota se ptala jak na otázky k tématu, tak i na otázky osobnějšího charakteru. Například Míši Krákorové se ptali, jak zvládá skloubit školu s tolika projekty, na kterých pracuje nad rámec svého studia.

Po odprezentování všech projektů se porota odebrala k poradě. My ostatní jsme si čas krátili povídáním se studentkami a občerstvováním.

Porota nakonec vyhlásila vítězku a tou se stala Michaela Krákorová s projektem „Koordinační sloučeniny lanthanoidů a jejich luminiscenční vlastnosti“. Poté už si všichni s vítězkou připili Rychlými špunty. Porota všem studentkám popřála, ať se jim daří dále v jejich úsilí zlepšovat se a také dobrou volbu vysoké školy, která by jim pomohla pracovat na dalších projektech, které je budou bavit.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.