Soutěž E-Skills for jobs 2014

E-Skills for jobs 2014 je celoevropská soutěž, jejímž cílem je propagace zajímavých národních i evropských aktivit a mladých talentů v oblasti IT.

Soutěž je v roce 2014 vyhlášena v těchto kategoriích:

1) Young digital talent – pro mladé talenty ve věku 16-25 let, kteří vynikají v oblasti IT a vytvořili nějaký vlastní počítačový program, software, aplikaci apod. V této kategorii lze nominovat např. vítěze/finalisty nejrůznějších studentských soutěží apod.

2) Digital citizenship – projekty, v nichž bylo ICT využito k rozvoji společnosti, především k rozvoji demokracie, inkluzivní společnosti a podpoře udržitelného rozvoje. Tato kategorie je také určena mladým lidem ve věku 16-25 let. Nominovat lze zajímavé studentské projekty, které s využitím technologií přispívají k budování občanské společnosti.

3) Outstanding use of ICT for teaching – Tato kategorie se zaměřuje na kreativní, inovativní a efektivní používání ICT ve vzdělávání. Cílovou skupinou této kategorie jsou učitelé.

4) Digital Entrepreneurship – V rámci této kategorie jsou oceňovány kreativní podnikatelské projekty založené na využívání ICT nástrojů a/nebo medií a počítačových dovednostech. Cílovou skupinou jsou podnikatelé/firmy.

V jednotlivých kategoriích lze nominovat jednotlivce i skupiny jednotlivců či celé projekty. Tipy na nominace nám zasílejte do 20. 7. 2014 na e-mail: alena.mikulikova@dzs.cz. Stačí nám velmi stručný popis (1 odstavec) a odkaz na webovou stránku. Nominované projekty bude hodnotit evropská porota. Finalisté soutěže budou oceněni na mezinárodní konferenci v Římě v říjnu tohoto roku a bude jim hrazena účast na této akci.

V roce 2012 se nám podařilo spolu s partnerem – ČVUT – nominovat vítězku soutěže ČVUT Holky Pozor, která následně získala druhé místo v evropské soutěži e-Skills. Šance na úspěch tedy rozhodně jsou.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.