Projekt DISCHARGE. Fakulta biomedicínského inženýrství může ovlivnit vývoj v kardiovaskulární medicíně.

Fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického v Praze je hlavním řešitelem pracovního balíčku ve studii DISCHARGE, která zkoumá efektivitu vyšetření srdce pomocí CT.

Vědci z 28 výzkumných institucí z 20 evropských zemí se sešli ve dnech 11. – 13. února v Berlíně na zahájení kolaborativního výzkumného projektu DISCHARGE. Účelem tohoto projektu koordinovaného univerzitní nemocnicí Charité v Berlíně je určit, pro které pacienty s bolestí na hrudi je vhodnější CT vyšetření srdce a pro které srdeční katetrizace. Projekt DISCHARGE získal od Evropské unie pětiletou dotaci ve výši šesti milionů euro.


V Evropě se ročně provádí přibližně 3,5 milionu katetrizací srdce. V 50 až 60 procentech však na toto minimálně invazivní vyšetření nenavazuje žádná další léčba. Prof. Dr. Marc Dewey z Radiologické kliniky v Charité je koordinátorem projektu, v němž bude společně s 28 partnery, mezi kterými je také doc. Vladimír Rogalewicz z výzkumného týmu CzechHTA na Fakultě biomedicínského inženýrství ČVUT, zkoumat, jestli neinvazivní CT vyšetření srdce představuje efektivní postup pro diagnostikování nebo vyloučení ischemické choroby srdeční.


To může mít pro pacienty dvojí přínos: vzhledem k neinvazivnímu charakteru CT jsou pacienti vystaveni nižšímu riziku a samotné vyšetření přestavuje menší zátěž a může být provedeno ambulantně. “Vzhledem k širokému záběru našeho kolaborativního projektu DISCHARGE očekáváme, že získáme průkazné výsledky, které přímo ovlivní postupy používané v kardiovaskulární medicíně. Silně doufáme, že naše výsledky přispějí ke zlepšení lékařské péče o kardiaky,” řekl prof. Dewey při zahájení projektu. “Profesoru Deweyovi se podařilo sestavit opravdu silné konsorcium a my se těšíme na zajímavou a podnětnou spolupráci při studiu nákladové efektivity těchto dvou vyšetřovacích metod napříč Evropou,” dodal docent Rogalewicz.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.