Novou budovou se rozrůstá dejvický kampus ČVUT

Dne 22. února ve 14 hodin prezident republiky Václav Klaus slavnostně otevře Novou budovu ČVUT v kampusu v pražských Dejvicích. Téhle historické akce se zúčastní vedení ČVUT, studenti i další významní hosté.

Budova je určená hlavně studentům Fakulty architektury a Fakulty informačních technologií ČVUT, i když svým uspořádáním nabízí univerzální využití obecně pro technické obory.

Celkové náklady Nové budovy dosáhly úctyhodných 1225 mil. Kč. „Pro ČVUT je největší stavební investicí za posledních 35 let, pokud jde o budovy využívané pro vědu, výzkum a pedagogické účely,“ řekl rektor ČVUT prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.

Umístění Nové budovy ČVUT volně navazuje na současný areál vysokých škol, který navrhli architekti F. Čermák a G. Paul na přelomu 50. a 60. let 20. století. Jejich cílem bylo vytvořit kompozici objektů ve volném zeleném prostoru. A rozvinout tak původní urbanistický plán Dejvic profesora A. Engela z 20. let. Design nové budovy vznikl v ateliéru Šrámková architekti. Jejich architektonický návrh vyhrál v soutěži mezi 35 týmy.

„Navrhli jsme dům, který není příliš choulostivý na nepořádek, má svou vnitřní důstojnost a jak věříme, je bez exkluzivního soudobého designu. Také má v sobě některé prvky, které se dnes už moc nepoužívají. Je v něčem jako ze staré školy – to proto, aby v budoucnu nezestárnul, aby byl trochu mimo čas,“ vysvětluje prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková.

Na hlavní vstup navazuje recepce, v přízemí je dále umístěno studijní oddělení, centrální šatny a přednáškové sály s kapacitou 80, 100, 180 a 300 lidí.V dalších nadzemních podlažích jsou učebny, ateliérové i jiné výukové a speciální prostory a pracovny pedagogů. Jen na oběd, na pauzu a kafíčko budeš muset do sousední NTK nebo Studentského domu.:)

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.