I Architektura myslí na ekologii

Ekologické stavby jsou čím dál tím více oblíbené, proto se také na Fakultě architektury ČVUT v Praze rozjíždí nový bakalářský předmět Ekologie I. Budoucí architekti se v něm dozví například spoustu praktických informací o udržitelné architektuře.

Nový předmět, Ekologie I, dopodrobna rozebírá vše, co souvisí s udržitelnou architekturou. Pojem ekologický dům určitě znáš, ale co všechno víš třeba o takovém ekologickém urbanismu? Jednou z věcí, kterou řeší je například rovnováha mezi městským a přírodním prostředím.

Pokud tě ale zajímají právě konkrétní ekologické stavby, přijdeš si i ty na své. Několik přednášek se věnuje jak architektonickému, tak energetickému, ale i technickému konceptu zelených domů. Tyto vědomosti si pak můžeš rozšířit i o další zajímavosti. Například, jak takový dům zapadá do okolní krajiny, nebo jak využít zeleně při stavbě. Známé jsou zelené fasády a střechy, domovní stromy a stále více se objevující zasypané domy. Zde se můžeš podívat na některé úspěšné projekty.

Závěrečná přednáška se pak věnuje samotné ekonomické stránce, kde se v rovině čísel dozvíš o nákladech na výstavbu a provoz ekologických staveb, a zda by se ti investice do nějaké takové stavby vyplatila.

Pokud tě tento předmět zaujal, tak máš o důvod víc si podat přihlášku na Fakultu architektury ČVUT v Praze. Předmět Ekologie I tě bude čekat hned ve druhém semestru bakalářského studijního oboru Architektura.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.