ČVUT jde za studenty do Trutnova

Fakulta elektrotechnická ČVUT přichází s nabídkou kvalitního a jedinečného programu v Trutnově. Od akademického roku 2011/12 se otevírá bakalářský studijní program Elektrotechnika, energetika a management. Na české poměry v nevídaném podání! S oborem budou úzce spolupracovat ty nejprestižnější firmy regionu: například ABB, ZPA Smart Energy, Siemens, ČEZ a další. Nechceš být u toho i ty?

Už pěkně dlouho se ve společnosti poukazuje na fakt, že české technické univerzity mají velké rezervy ve spolupráci s komerčním sektorem a že profily absolventů málo odpovídají potřebám současného trhu průmyslu. ČVUT přichází s novou koncepcí studijního programu, která reaguje na situaci v českém průmyslu. Pilotní program se rozjede od září 2011 v Trutnově.

Bakalářský studijní program Elektrotechnika, energetika a management v Trutnově ti nabízí takový model vzdělání, kde budeš od začátku řešit reálné úkoly z praxe. Díky zapojení významných výrobců a firem z regionu (například ABB, ZPA Smart Energy, Siemens, ČEZ, MicroTherm CZ, mdexx Magnetronic Devices, Takata-Petri Parts a další) do výuky technických předmětů získáš v praxi okamžitě využitelné dovednosti a vědomosti.

V Trutnově jsou vyučující z Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze a z Fakulty informatiky a managementu Univerzity v Hradci Králové. Na projektových předmětech se budou podílet firmy. Ty budou spoluvytvářet témata bakalářských prací a zapojí se do výuky praktických předmětů.

Studovat v Trutnově může každý, koho přijme Fakulta elektrotechnická ČVUT do 1. ročníku bakalářského programu Elektrotechnika, energetika a management k prezenčnímu nebo kombinovanému studiu na a v Prohlášení k přihlášce uvede, že chce studovat v Trutnově.

Podrobnosti se dozvíš na stránkách fakulty.

Dotazy a připomínky pište na ilona.prausova@cvut.cz.